ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร Science and Technology Diplomacy Summer School

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร Science and Technology Diplomacy Summer School

28 เม.ย. 2564

65 view

Science_and_Technology_Diplomacy_Summer_School

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ) เกี่ยวกับการทูตวิทยาศาสตร์ Science and Technology Diplomacy Summer School  ซึ่ง SciTech DiploHub ร่วมกับ Barcelona School of International Studies (IBEI ตามชื่อย่อในภาษาคาตาลัน) มีกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-23 ก.ค. 2564 ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรในปีนี้จะเน้นประเด็นเกี่ยวกับ AI การจัดการด้านสาธารณสุขของโลก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีคณาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก United Nations University และคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ควรอยู่ในสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์ระดับกลาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี นักการทูตและบุคลากรด้าน คสพ.รปท. และนโยบายสาธารณะ โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ การระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะหรือรัฐศาสตร์ และควรมีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติและหนังสือแนะนำตัว (motivation letter) ไปที่นาย Carlos Sanchez ผู้ประสานงานด้านการวิจัย IBEI (csanchez@ibei.org) ภายในวันที่ 11 มิ.ย. 2564  ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียน จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 1,300 ยูโร (จากปกติ 2,600 ยูโร)

เอกสารประกอบ

Barcelona_Science_and_Technology_Diplomacy_Summer_School_-_Brochure_-_SciTech_DiploHub.pdf