มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างเนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ของรัฐบาลสเปน

มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างเนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ของรัฐบาลสเปน

4 เม.ย. 2563

3,073 view

 

15529101419278

โดยที่พระราชกฤษฎีกา Estado de Alarma ได้สิ้นสุดการบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสเปนเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ก็ใกล้หมดเขตลงด้วยเช่นกัน  วันนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน จะมาอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่ลูกจ้าง (trabajadores por cuenta ajena) ยังสามารถเข้าถึงได้ ได้แก่

  1. เงินช่วยเหลือและความคุ้มครองจากมาตรการ ERTE ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020
  2. มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราว
  3. มาตรการช่วยเหลือผู้มีอาชีพทำความสะอาดบ้าน
  4. มาตรการจ้างงานภาคเกษตรกรรม
  5. มาตรการช่วยเหลือลูกจ้างที่ติดเชื้อ COVID-19 และที่ต้องกักกันตัวเพื่อเป็นการป้องกัน
  6. การขอปรับและลดชั่วโมงการทำงาน
  7. มาตรการช่วยเหลือการเช่าที่อยู่อาศัย
  8. มาตรการขอพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
  9. ส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้า
  10. มาตรการเงินช่วยเหลือรายได้ขั้นต่ำ (Ingreso Mínimo Vital)

*****************************

 

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยสเปน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

17 กรกฏาคม 2563

 

ที่มาของภาพ https://www.expansion.com/economia/2019/03/19/5c8f7e2a22601dac498b4632.html