มาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการ (autónomos) และ SMEs เนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ของรัฐบาลสเปน

มาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการ (autónomos) และ SMEs เนื่องจากวิกฤติ COVID-19 ของรัฐบาลสเปน

31 มี.ค. 2563

4,041 view

capital-dinero-e1552309877455

โดยที่พระราชกฤษฎีกา Estado de Alarma ได้สิ้นสุดการบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจของรัฐบาลสเปนเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ก็ใกล้หมดเขตลงด้วยเช่นกัน  วันนี้ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน จะมาอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ  ที่ผู้ประกอบการ (autónomos) และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังคงเข้าถึงได้ ณ ขณะนี้ ได้แก่

  1. มาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ต้องหยุดประกอบกิจการซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020
  2. มาตรการ ERTE ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020
  3. กระทรวงเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลค้ำประกันสินเชื่อ 100,000 ล้านยูโร
  4. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ติดเชื้อ COVID-19 และที่ต้องกักกันตัวเพื่อเป็นการป้องกัน
  5. มาตรการขอพักชำระหนี้สินเชื่อเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
  6. มาตรการขอเลื่อนชำระภาษีต่อ Agencia Tributaria ไปได้อีก 6 เดือน ไม่เกิน 30,000 ยูโร
  7. มาตรการผ่อนปรนสัญญาและการระงับการชำระเงินค่าไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ
  8. ส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้า

 

****************************

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสเปน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

17 กรกฎาคม 2563

 

ที่มาของภาพ https://concepto.de/capital/