ประเทศสเปน

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ

shutterstock_1488092075

ราชอาณาจักรสเปน (Kingdom of Spain หรือ Reino de España ในภาษาสเปน) เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 50 ของโลก มีพื้นที่ประมาณ 504,750  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปมีกรุงมาดริดเป็นเมืองหลวง และเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญคือ นครบาร์เซโลนา บาเลนเซีย เซบีญา ซาราโกซา มาลากา และบิลเบา

ทิศเหนือของสเปน เป็นดินแดนชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลกันตาเบรีย ทิศใต้จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับฝรั่งเศสและราชรัฐอันดอร์รา ทิศตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทอดเป็นแนวยาวจรดช่องแคบยิบรอลตาร์ในตอนใต้ และทิศตะวันตกเชื่อมติดต่อกับโปรตุเกส นอกจากนั้นดินแดนของราชอาณาจักรสเปนยังรวมถึงหมู่เกาะบาเลียแอริกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และหมู่เกาะคานารีในมหาสมุทรแอตแลนติก รวมทั้งเมืองเซอูตาและเมลียาทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาด้วย

สภาพภูมิอากาศในสเปนแบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ ฤดูร้อน อุณหภูมิประมาณ 25-35 องศาเซลเซียส ฤดูใบไม้ร่วง อุณหภูมิประมาณ 15-19 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวค่อนข้างเย็นแต่จะไม่ถึงกับติดลบ ภูเขาบางแห่งมีหิมะปกคลุม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 2-15 องศาเซลเซียส และฤดูใบไม้ผลิที่อากาศค่อนข้างแปรปรวน บางเวลาฝนตก บางเวลาหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 10-21 องศาเซลเซียส  

shutterstock_30805714

 

ข้อมูลทั่วไป

shutterstock_104644850

ชื่อทางการประเทศภาษาไทย: ราชอาณาจักรสเปน

ชื่อทางการประเทศภาษาอังกฤษ: Kingdom of Spain

ชื่อทางการประเทศภาษาสเปน: Reino de España

พื้นที่: 504,750 ตร.กม. แบ่งการปกครองเป็น 17 แคว้นและ 2 จังหวัดอิสระ

เมืองหลวง: กรุงมาดริด (Madrid)

ประชากร: 47.35 ล้านคน (1 กรกฎาคม 2563)

ประมุขแห่งรัฐ: สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 (Felipe VI)

ประมุขฝ่ายบริหาร: นายเปโดร์ ซานเชซ (Pedro Sánchez) นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรปและความร่วมมือ: นางอรันชา กอนซาเลซ ลายา (Arancha González Laya)

ภาษาราชการ: สเปน

วันชาติ: 12 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย: 23 กุมภาพันธ์ 2413 (ครบรอบ 150 ปี เมื่อปี 2563)

 

  • สเปนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษและมีบทบาททางเศรษฐกิจที่สำคัญในภูมิภาคลาตินอเมริกา เนื่องจาก มีความใกล้ชิดด้านประวัติศาสตร์ ภาษาและวัฒนธรรมร่วมกัน
  • มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ รวมถึงพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานลม
  • สเปนได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของยุโรป เนื่องจากเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรมรายสำคัญในยุโรป โดยผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด บีทรูท มันฝรั่ง มะกอก มะเขือเทศ ซูกินี แตงกวา พริกหยวก เป็นต้น
  • การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของสเปน คิดเป็นสัดส่วนเป็นร้อยละ 12 ของ GDP ของประเทศ โดยก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ในปี 2562 สเปนต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน 83.7 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากฝรั่งเศส (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปี 2561) ในขณะที่ปี 2563 โควิด-19 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงเหลือ 18.95 ล้านคนหรือหดตัวร้อยละ 77.3 เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติปี 2562

 

ข้อมูลเศรษฐกิจสเปนปี 2563

shutterstock_530884738

GDP : 1,119,976 ล้านยูโร ลดลงร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562  โดยการหดตัวของ GDP ของสเปน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการบังคับใช้มาตรการ lockdown อย่างเข้มข้นในสเปน และทำให้หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก ประกอบกับโครงสร้างเศรษฐกิจของสเปนพึ่งพาภาคบริการ เป็นหลักและมีการจ้างงานชั่วคราวในปริมาณมาก โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและร้านอาหาร รวมไปถึงการที่ผู้ประกอบการในสเปนส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภท SMEs จึงทำให้ไม่สามารถรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เป็นเวลานาน ทั้งนี้ เป็นที่คาดว่า ในปี 2564 เศรษฐกิจสเปนจะขยายตัวร้อยละ 5 ในปี 2564 และร้อยละ 4 ในปี 2565 โดยจะต้องรอจนถึงปี 2566 เศรษฐกิจจึงจะกลับเข้าสู่ระดับเดียวกันกับช่วงก่อน โควิด-19

อัตราเงินเฟ้อ: ร้อยละ -0.5

GDP Per Capita: 23,640 ยูโร ลดลงร้อยละ 10.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

สกุลเงิน: ยูโร   

มูลค่าการส่งออกสินค้า (ปี 2563): 261,175.5 ล้านยูโร ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

สินค้าส่งออกที่สำคัญ: สินค้าทุน (ร้อยละ 19.8 ของสินค้าส่งออกทั้งหมด) อาหาร เครื่องดื่มและบุหรี่ (ร้อยละ 19.6) เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 15.5) และสาขายานยนต์ (ร้อยละ 14.8)

ตลาดส่งออกที่สำคัญ : ร้อยละ 60.5 ส่งออกไปสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) และกลุ่มประเทศนอกสหภาพยุโรปร้อยละ 39.5 

มูลค่าการนำเข้าสินค้า (ปี 2563) : 274,597.5 ล้านยูโร ลดลงร้อยละ 14.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

สินค้านำเข้าที่สำคัญ : สินค้าทุน (ร้อยละ 22.6 ของสินค้านำเข้าทั้งหมด) เคมีภัณฑ์ (ร้อยละ 18) สินค้าอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 12.6) อาหาร เครื่องดื่มและบุหรี่ (ร้อยละ 12.4)

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ: ร้อยละ 51.8 นำเข้าจากสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) ในขณะที่การนำเข้าจากประเทศนอกสหภาพยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 48.2

สเปนขาดดุลการค้า: 13,422.1 ล้านยูโร ลดลงร้อยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562

 

สถิติการค้าการลงทุนไทย – สเปนปี 2563

shutterstock_1665078742

มูลค่ารวมปี 2563 (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์) : 1,408.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 17.77) ไทยส่งออก 745.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 21.98) และนำเข้า 662.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 12.47) ไทยได้ดุลการค้า 83.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดลงร้อยละ 62.20)

สินค้าส่งออกของไทย 5 อันดับแรก :

1) เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ

2) ผลิตภัณฑ์ยาง

3) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

4) ยางพารา

5) รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

สินค้านำเข้าจากสเปน 5 อันดับแรก:

1) เคมีภัณฑ์

2) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ยา

3) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

4) เครื่องจักรกลไฟฟ้าและส่วนประกอบ

5) แร่โลหะ เศษโลหะ และผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ธุรกิจที่สำคัญของไทยในสเปน: NH Hotel Group (โรงแรม) Indorama Ventures Quimica (เคมีภัณฑ์) 

ธุรกิจที่สำคัญของสเปนในไทย: Indra Sistema (เทคโนโลยี การป้องกันประเทศ) Herba Bangkok (ค้าข้าว)    Fagor (เครื่องใช้ไฟฟ้า) Airbus (อากาศยาน) Amadeus (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Siemens Gamesa (พลังงานลม) เป็นต้น

หอการค้า/สมาคมธุรกิจที่สำคัญ: หอการค้าสเปน-ไทย (ก่อตั้งเมื่อปี 2563) สมาคมธุรกิจสเปน-อาเซียน (ก่อตั้งเมื่อปี 2561)

สำนักงานของไทยในสเปน: สถานเอกอัครราชทูต (กรุงมาดริด) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ใหญ่ประจำหมู่เกาะคานารี (เกาะเตเนริเฟ) สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือประจำกรุงมาดริด และสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด

สำนักงานของสเปนในไทย: สถานเอกอัครราชทูต (กรุงเทพฯ) สำนักงานเศรษฐกิจและพาณิชย์ (กรุงเทพฯ)

********************

สถานะ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564