ตามข้อมูลของ Global Competitiveness Report 2019 จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) สเปนเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของโลกจากการประเมิน 141 เขตเศรษฐกิจ โดยมีโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งที่ทันสมัยอันดับ 9 ของโลก ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งภายในประเทศและทวีปยุโรป นอกจากนี้ สเปนยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะเป็นประตูสู่ตลาดยุโรป ลาตินอเมริกาและตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ทำให้บริษัทยุโรปและเอเชียหลายบริษัทเข้ามาจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในสเปนเพื่อติดต่อค้าขายกับประเทศในลาตินอเมริกา ในขณะที่บริษัทจากลาตินอเมริกาเข้ามาตั้งสาขาที่สเปนเพื่อทำตลาดในยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง

1. ท่าอากาศยาน

2. ท่าเรือและท่าเรือบก

3. ระบบราง

4. ถนน

 

สถานะ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563